פירוש המילה capitulate toon בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
capitulation (on)כניעה, "התקפלות"capitulate (to/on)להיכנע, "להתקפל" (בהשקפה, בעמדה וכד')capitulatoryשל כניעה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים capitulate toon בעברית | 
איך כותבים capitulate toon בעברית | 
מה זה capitulate toon בעברית | 
איך מתרגמים capitulate toon לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: