פירוש המילה canton the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
cantonמחוזcanton (the)לחלק למחוזות
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים canton the בעברית | 
איך כותבים canton the בעברית | 
מה זה canton the בעברית | 
איך מתרגמים canton the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: