פירוש המילה be credited to בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
credit


credit score

crediting

creditor
נקודת זכות; אשראי, קרדיט, הֲקָפה; זכות (בחשבון)

מערכת נתוני אשראי

זיכוי (חשבון)

נושה, זכאי
credit (with)

be credited (to)

give credit (to)
לזקוף לזְכות, לזַכות (חשבון)

להיזקף לזכות-

לזקוף לזְכות, לתת קרדיט
creditableזכאי לקבל אשראיon creditבהקפה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים be credited to בעברית | 
איך כותבים be credited to בעברית | 
מה זה be credited to בעברית | 
איך מתרגמים be credited to לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: