פירוש המילה aver that בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
aver (that)לטעון, להצהיר
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים aver that בעברית | 
איך כותבים aver that בעברית | 
מה זה aver that בעברית | 
איך מתרגמים aver that לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: