פירוש המילה as never before בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
as never beforeיותר מאי-פעם

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים as never before בעברית | 
איך כותבים as never before בעברית | 
מה זה as never before בעברית | 
איך מתרגמים as never before לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: