פירוש המילה arch the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
arch

Archer

archer

archery

arching
קשת; קימור

מזל קַשָת

קַשָת

חץ וקשת (ספורט)

קימור
arch (the)לקמרarch

arched
ראשי

קמור, מקומר; מקושת
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים arch the בעברית | 
איך כותבים arch the בעברית | 
מה זה arch the בעברית | 
איך מתרגמים arch the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: