פירוש המילה aggregator בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
aggregate

aggregation

aggregator
סה"כ, צירוף

מצבור, מִצרף

צובר (מחשבים)
aggregate (the)לצבורaggregate

aggregational
מצרפי

קיבוצי
in aggregateבמצטבר

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים aggregator בעברית | 
איך כותבים aggregator בעברית | 
מה זה aggregator בעברית | 
איך מתרגמים aggregator לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: