פירוש המילה active force in בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
active force (in)גורם פעיל
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים active force in בעברית | 
איך כותבים active force in בעברית | 
מה זה active force in בעברית | 
איך מתרגמים active force in לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: