פירוש המילה ablism בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
ableism/ablismהפליה/אפליה כלפי אנשים עם מוגבלות
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ablism בעברית | 
איך כותבים ablism בעברית | 
מה זה ablism בעברית | 
איך מתרגמים ablism לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: