פירוש המילה abase the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
abasementהתבזות, זילות; השפלהabase (the)להשפיל, לבזותabasingמבזה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים abase the בעברית | 
איך כותבים abase the בעברית | 
מה זה abase the בעברית | 
איך מתרגמים abase the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: