פירוש המילה ������������ �������� באנגלית.

לא נמצאה תוצאה מדוייקת לחיפוש,
מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
abasementהתבזות, זילות; השפלהabase (the)להשפיל, לבזותabasingמבזה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ������������ �������� באנגלית | 
איך כותבים ������������ �������� באנגלית | 
מה זה ������������ �������� באנגלית | 
איך מתרגמים ������������ �������� לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: