פירוש המילה �������������� ���������� באנגלית.

לא נמצאה תוצאה מדוייקת לחיפוש,
מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
carvingגילוףcarve (the)לצרוב (בתודעה וכד'); לגלף, לפסל, לחרותcarvedחרות, חרוט, מגולף
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים �������������� ���������� באנגלית | 
איך כותבים �������������� ���������� באנגלית | 
מה זה �������������� ���������� באנגלית | 
איך מתרגמים �������������� ���������� לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: