פירוש המילה �������������������������� באנגלית.

לא נמצאה תוצאה מדוייקת לחיפוש,
מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
abasementהתבזות, זילות; השפלהabase (the)להשפיל, לבזותabasingמבזה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים �������������������������� באנגלית | 
איך כותבים �������������������������� באנגלית | 
מה זה �������������������������� באנגלית | 
איך מתרגמים �������������������������� לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: