פירוש המילה ���������������������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
frisk

friskiness
חיפוש גופני

עליזות
frisk (the)לערוך חיפוש גופניfrisky,חרמן"; עליז; נמרץfriskilyבעליזות
horn

horns
קרן (ב"ח; מוזיקה); צופר

קרניים
horn (the)לנגחhornyבעל קרניים; "חרמן", "מחורמן"
 
 
lust (for)

lustfulness
זימה, תאווה, תשוקה

תאוותנות
lust (for)להשתוקק, להתאוות; לעגובlusty

lustful

lusting
"חרמן"

תאוותני, חשקני

חושק, מתאווה
lustfullyבתאווה
 
 
 
 
randyתאוותני, "חרמן"
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ���������������������� באנגלית | 
איך כותבים ���������������������� באנגלית | 
מה זה ���������������������� באנגלית | 
איך מתרגמים ���������������������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: