פירוש המילה ���������������� ������ ���������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ���������������� ������ ���������� באנגלית | 
איך כותבים ���������������� ������ ���������� באנגלית | 
מה זה ���������������� ������ ���������� באנגלית | 
איך מתרגמים ���������������� ������ ���������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: