פירוש המילה ���������� ������������ ������������ ������ ���������� ������ ������ ������ באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ���������� ������������ ������������ ������ ���������� ������ ������ ������ באנגלית | 
איך כותבים ���������� ������������ ������������ ������ ���������� ������ ������ ������ באנגלית | 
מה זה ���������� ������������ ������������ ������ ���������� ������ ������ ������ באנגלית | 
איך מתרגמים ���������� ������������ ������������ ������ ���������� ������ ������ ������ לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: