פירוש המילה ���������� �������� ���� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
gaol, בית סוהר, כלאgaol (the)לכלוא
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ���������� �������� ���� באנגלית | 
איך כותבים ���������� �������� ���� באנגלית | 
מה זה ���������� �������� ���� באנגלית | 
איך מתרגמים ���������� �������� ���� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: