פירוש המילה ���������� ������ �������������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ���������� ������ �������������� באנגלית | 
איך כותבים ���������� ������ �������������� באנגלית | 
מה זה ���������� ������ �������������� באנגלית | 
איך מתרגמים ���������� ������ �������������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: