פירוש המילה �������� �������� ������������������ באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים �������� �������� ������������������ באנגלית | 
איך כותבים �������� �������� ������������������ באנגלית | 
מה זה �������� �������� ������������������ באנגלית | 
איך מתרגמים �������� �������� ������������������ לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: