פירוש המילה �������� ������ ���������� �������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים �������� ������ ���������� �������� באנגלית | 
איך כותבים �������� ������ ���������� �������� באנגלית | 
מה זה �������� ������ ���������� �������� באנגלית | 
איך מתרגמים �������� ������ ���������� �������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: