פירוש המילה �������� ���� ���������� באנגלית.

לא נמצאה תוצאה מדוייקת לחיפוש,
מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
daily bread/fare (of)לחם חוק
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים �������� ���� ���������� באנגלית | 
איך כותבים �������� ���� ���������� באנגלית | 
מה זה �������� ���� ���������� באנגלית | 
איך מתרגמים �������� ���� ���������� לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: