פירוש המילה �������� ���� �������� ���������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים �������� ���� �������� ���������� באנגלית | 
איך כותבים �������� ���� �������� ���������� באנגלית | 
מה זה �������� ���� �������� ���������� באנגלית | 
איך מתרגמים �������� ���� �������� ���������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: