פירוש המילה ������ ���������� �������������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ������ ���������� �������������� באנגלית | 
איך כותבים ������ ���������� �������������� באנגלית | 
מה זה ������ ���������� �������������� באנגלית | 
איך מתרגמים ������ ���������� �������������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: