פירוש המילה ������ ���������� ������������ באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
gaol, בית סוהר, כלאgaol (the)לכלוא
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ������ ���������� ������������ באנגלית | 
איך כותבים ������ ���������� ������������ באנגלית | 
מה זה ������ ���������� ������������ באנגלית | 
איך מתרגמים ������ ���������� ������������ לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: