פירוש המילה ������ ���������� ������ ������ �������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ������ ���������� ������ ������ �������� באנגלית | 
איך כותבים ������ ���������� ������ ������ �������� באנגלית | 
מה זה ������ ���������� ������ ������ �������� באנגלית | 
איך מתרגמים ������ ���������� ������ ������ �������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: