פירוש המילה ������ �������� �������� �������� �������� ������ �������������� באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ������ �������� �������� �������� �������� ������ �������������� באנגלית | 
איך כותבים ������ �������� �������� �������� �������� ������ �������������� באנגלית | 
מה זה ������ �������� �������� �������� �������� ������ �������������� באנגלית | 
איך מתרגמים ������ �������� �������� �������� �������� ������ �������������� לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: