פירוש המילה ������ ���� ���� ������������ באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
gaol, בית סוהר, כלאgaol (the)לכלוא
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ������ ���� ���� ������������ באנגלית | 
איך כותבים ������ ���� ���� ������������ באנגלית | 
מה זה ������ ���� ���� ������������ באנגלית | 
איך מתרגמים ������ ���� ���� ������������ לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: