פירוש המילה �� ������������������ ���� ������������ באנגלית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.


NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
degreeדרגה, מידה;, תואר; מעלַה (חום וכד')
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים �� ������������������ ���� ������������ באנגלית | 
איך כותבים �� ������������������ ���� ������������ באנגלית | 
מה זה �� ������������������ ���� ������������ באנגלית | 
איך מתרגמים �� ������������������ ���� ������������ לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: