תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר מילון וליש – Wellisch (להלן: "האתר")

 1. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים אולם כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 2. השימוש באתר ובתכניו הינם בכפוף לקבלת כל התנאים האמורים בתקנון זה במלואם. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו כהסכמה מצד המשתמש לתנאי התקנון. יש להימנע משימוש באתר ובתכניו במידה ומי מתנאי התקנון אינו מקובל על הגולש.
 3. קנין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות, אך מבלי לגרוע, התוכן, בסיס הנתונים, אופן הצגת המידע, עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכות במלואן לאיתן וליש (להלן: "בעל האתר"), ומהוות קניין רוחני בלעדי של בעל האתר ואין לעשות בהן שימוש ללא אישור מראש ובכתב מבעל האתר.
 4. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד מידע, פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה, טקסט, נתונים, ותוכן אחר הנכלל באתר או המופיע בו, ללא אישור מראש ובכתב מבעל האתר. כמו כן, אין לאחסן, לשכפל, לפרסם ולהציג את תוכן האתר או חלק ממנו או לבצע הנדסה חוזרת של האתר או חלק ממנו.
 5. אין להפעיל כל יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר או חלק ממנו.
 6. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אחר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת בעל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן).
 7. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לנכונות ושלמות המידע המופיע באתר. המשתמש באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
 8. השימוש באתר הינו במצבו as-is ובכפוף לזמינותו. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים כי האתר יהיה זמין באופן רציף ובכל עת.
 9. השימוש באתר הינו למטרות פרטיות בלבד ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי.
 10. אין לעשות שימוש באתר ובתכניו למטרות בלתי חוקיות.
 11. בעל האתר ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם הזכות לחסום, להשעות או להפסיק לאלתר גישת כל משתמש שהוא, בין היתר, עקב הפרת תנאי התקנון.
 12. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 13. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, חוקיותם או מכל בחינה אחרת.
 14. ככל שמופיעים באתר סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי צד שלישי המציע מוצרים ושירותים למכירה באתר, אזי סימני מסחר אלה הנם רכושו של צד שלישי כאמור ואין להשתמש בהם ללא הסכמתו.
 15. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז - Cookies ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין. ככל שאינך מעוניין לקבל קבצי קוקיז – Cookies, עליך להתאים את הגדרות הדפדפן שלך.
 16. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות אבדן הכנסה או רווחים, אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר ותכניו ו/או מאי-שימוש באתר ותכניו ו/או מאי זמינות האתר ותכניו.
 17. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 18. הדין החל ומקום שיפוט: על השימוש באתר ועל התקנון יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לתקנון, לאתר ולשימוש בו.