פירוש המילה אבל, אך, ברם באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
butאבל, אך, ברם; אלא

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: