פירוש המילה אבירי אצילי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
gallant

gallantry
אביר

אבירות; אומץ, גבורה
 
 
gallantאמיץ, נועז; אבירי, אצילי; אדיבgallantlyבאבירות; באומץ לב

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבירי אצילי באנגלית | 
איך כותבים אבירי אצילי באנגלית | 
מה זה אבירי אצילי באנגלית | 
איך מתרגמים אבירי אצילי לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: