פירוש המילה אביך מעורפל עמדה וכד מעומעם באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
haze

haziness

hazing
אובך, ערפל, ערפילים"זובור", "טרטור"
haze (the)לערפל; להשפיל, לבצע "זובור"hazyאביך, מעורפל (עמדה וכד'), מעומעםhazilyבמעורפל, במעומעם

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביך מעורפל עמדה וכד מעומעם באנגלית | 
איך כותבים אביך מעורפל עמדה וכד מעומעם באנגלית | 
מה זה אביך מעורפל עמדה וכד מעומעם באנגלית | 
איך מתרגמים אביך מעורפל עמדה וכד מעומעם לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: