פירוש המילה אביזריחפצי נוי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
knickknackאביזרי/חפצי נוי; תכשיט זול
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביזריחפצי נוי באנגלית | 
איך כותבים אביזריחפצי נוי באנגלית | 
מה זה אביזריחפצי נוי באנגלית | 
איך מתרגמים אביזריחפצי נוי לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: