פירוש המילה אבחון, אבחנה, תבחין, דיאגנוזה באנגלית.

לא נמצאה תוצאה מדוייקת לחיפוש,
מציג תוצאות דומות לחיפוש.

תוצאות דומות:אבחוןאבחון, אבחנה, תבחין, דיאגנוזהאבדון, טמיוןלבחוןלבחון, לבדוק, לבקראביוןאבדון
אבדון, תהום הנשייה, טמיון, כליה פוליטית וכדלבחון, לבדוק איכות, דיוק, מצב וכד

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
analysis


analist/analyst (for)
ניתוח (של תופעה, מאמר וכד'), בדיקה, אבחנה, אבחון, אנליזה

אנליסט, אנליטיקאי, מנתח מידע; פרשן
analyze (the)לנתח (מאמר וכד'), לעשות אנליזה, לבחון; לבצע מין אנאליanalytic

analytical
אנליטי
 
 
diagnosing

diagnosis

diagnostician
אבחון, אבחנה, תבחין, דיאגנוזהמאבחן
diagnose (the)לאבחןdiagnosticאבחנתי
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: