פירוש המילה אבזם, סגר, סוגר של תכשיט וכד באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
claspלפיתה; אבזם, סגר, סוגר (של תכשיט וכד'); תג (צבאי וכד')clasp (the)ללפותclaspedמהודק, שלוב
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: