פירוש המילה אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
alasאבוי, אויה, שוד ושבר, אללי, לרוע המזל

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל באנגלית | 
איך כותבים אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל באנגלית | 
מה זה אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל באנגלית | 
איך מתרגמים אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: