פירוש המילה אבוד, חסר תקווהסיכוי, נואש, חסר תקנה באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
hopelessness (of)חוסר תוחלת, חוסר תקווה
 
 
hopelessאבוד, חסר תקווה/סיכוי, נואש, חסר תקנהhopelesslyבחוסר תקווה

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: