פירוש המילה אבדון, טמיון באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
doomאבדון, טמיוןdoom (to/for/the)לחרוץ דין/גורל, לגזור (על-)doomed

dooming
נמצא אשם; נחרץ; נועד לטמיון

חורץ גורלות
 
 
perditionאבדון, טמיון
 
 
 
 
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: