פירוש המילה אאג, אף אוזן גרון רפואה באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
ENT (Ear, Nose & Throat)

אא"ג, אף-אוזן-גרון (רפואה)
 
 
 
 
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: